Filtri

putekļu izvadīšanas sistēmām

Uzņēmums SIA “Filtru Fabrika” piedāvā maisveida piedurkņu filtrus no neaustiem materiāliem, ieliktņveida un tūtveida filtrus, kas pielāgoti rūpnieciskai putekļu savākšanai.

Filtru piedurknes var reģenerēt:

 • izmantojot saspiestu augstspiediena gaisu
 • izmantojot saspiestu zemspiediena gaisu
 • izpūšot pretplūsmas virzienā ar īsiem saspiesta gaisa impulsiem
 • mehāniski nopurinot
Izstrādājumi atbilst mūsdienu tehnoloģijas prasībām. Tie balstās uz mūsu partnera “Liucija&Co”.
 
 
Vissvarīgākie kritēriji, lai izvēlētos optimālu risinājumu:
 • Darba temperatūra: pastāvīgā / minimālā / maksimālā
 • Mitruma līmenis: nav / ir / procentuālā attiecība
 • Putekļu sastāvs: ogļu, cementa, cukura, mēslojuma utt.
 • Sprādzienbīstamība: milti, cukurs, ogļu putekļi, koka putekļi utt.
 • Gāzes ķīmiskais sastāvs: apkārtējās vides gaiss, degšanas produkts – kāda degviela (dabasgāze, kurināmais mazuts, ogles utt.), skābekļa daudzums dūmgāzēs (procentuālā attiecība)
 • Reģenerācijas veids: mehāniskais, pulsējošas plūsmas (izmantojot saspiestu gaisu), citi veidi
 • Putekļu daudzums attīrītajā gāzē – pieprasītā emisijas norma (mg/m3)
 • Informācija par izmantotajiem maisveida piedurkņu filtriem (materiāls, darba gaita, ekspluatācijas ilgums, nolietojums)

 

Materiālu izturības tabula

Karkasi

Filtrējošo maisu atbalsta konstrukciju veido balsta rāmis. Atkarībā no filtra ražotāja iespējamas dažādas formas un izpildījumu veidi. Var būt iemontēti filtrā, izvietojot horizontāli vai vertikāli.
 
Papildinformācija, kas nepieciešama balsta rāmju ražošanai:
 • stieņu daudzums garenvirzienā, stieņa diametrs
 • stieņu daudzums šķērsvirzienā, stieņa diametrs
 • tērauda tips: parasts (cinkots – krāsots), hroma niķeļa
 • viendaļīgs; sadalāms (cik daļu un cik tās garas)
 • atsevišķu daļu savienošanas veids
 • gabalu skaits 

Rūpnieciskie gaisa attīrīšanas filtri:

 • termoelektrocentrāles
 • atkritumu utilizācijas rūpniecības uzņēmumi
 • metalurģijas rūpniecības uzņēmumi
 • ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi
 • asfaltbetona rūpniecības uzņēmumi
 • dažādu būvmateriālu rūpniecības uzņēmumi
 • mēslojuma rūpniecības uzņēmumi
 • kokapstrādes rūpniecības uzņēmumi
 • tabakas rūpniecība
 • papīra rūpniecība
 • farmācijas rūpniecība
 • stikla rūpniecības uzņēmumi
 • mēbeļu rūpniecība
 • pārtikas rūpniecība
 • tekstilrūpniecība
 • lopbarības rūpniecības uzņēmumi